โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 11 ส.ค. 2559

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1