การเสวนา “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน”และ“เที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือทำลายวัฒนธรรมไทย” วันที่ 29 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศเสวนา ของคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการเสวนา “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน” และ“เที่ยวไทยมีเฮ เท่ หรือทำลายวัฒนธรรมไทย” โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการเสวนา

ณ ห้องปทุมธัญญา  คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 29 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1