พิธีเปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT 2016 ระหว่างวันที่ 10 – 21 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT INTERNATIONAL WORKSHOP ON ASIAN HERITAGE 2016 Contemporary cultural Creativity Pakkran Village, Ayutthaya Province, Thailand
At RMUTT FACULTY OF ARCHITECTURE ระหว่างวันที่ 10 – 21 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1