บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 5 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 5 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1