การบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการหัวข้อ”Car Emission Control” วันที่ 28 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษและเสวนาวิชาการหัวข้อ”Car Emission Control”
ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี วันที่ 28 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1