การเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advancing CDIO workshop วันที่ 22 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมประชุมเรื่อง Advancing CDIO workshop
ณ ห้องประชุมธัญกาฬ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1