พิธีปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT 2016 วันที่ 21 ก.ย. 2559

ภาพบรรยากาศพิธีปิดโครงการ IWAH 2016 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ IWAH 2016 : RMUTT + KIT INTERNATIONAL WORKSHOP ON ASIAN HERITAGE 2016 Contemporary cultural Creativity Pakkran Village, Ayutthaya Province, Thailand At RMUTT FACULTY OF ARCHITECTURE วันที่ 21 กันยายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1