พิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 “ตักบาตรปันน้ำใจ เพื่อมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ”วันที่ 10 ส.ค. 2559

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีตักบาตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ “ตักบาตรปันน้ำใจ เพื่อมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ”  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมพิธี ณ ลานอนันต์รังสรรค์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1