ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 4 ส.ค. 2559

ผศ.สมพงษ์ อังศุภโชติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพกับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารกิจการนักศึกษา ณ ห้องเมธาวี อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี วันที่ 4 ส.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1