โครงการ “การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น รุ่นที่ 2” วันที่ 11 ก.ค. 2559

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการ “การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น รุ่นที่ 2” ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย มทร.ธัญบุรี วันที่ 11 ก.ค. 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1