พิธีการรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจาก มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป”เปิดโลกกว้างทางปัญญา วิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่่ 2″ ซึ่งในงานครั้งนี้เป็นพิธีการรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทยจาก มทร.พระจอมเกล้าธนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  ในการรับมอบตำแหน่งประธานเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์รินจ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1