โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1