การบรรยาย “บุคลิกภาพในที่สาธารณะ” โดยนางสาวฟ้ารุ่ง ยุติธรรม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2005 วันที่ 22 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นางสาวฟ้ารุ่ง  ยุติธรรม มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2005 ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “บุคลิกภาพในที่สาธารณะ” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อค้นหาผู้อัญเชิญตรามหาวิทยาลัยฯ และสุดยอดพิธีกร ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1