MOUโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยมาบตาพุด ระยะที่ 4 วันที่ 27 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ MOU โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยมาบตาพุด ระยะที่ 4  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี  ให้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยมาบตาพุด(V-ChEPC) ระยะที่ 4 โดยมี พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นสักขีพยาน
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1