โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา วันที่ 11 ก.ค. 59

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา โครงการย่อยที่ ๑ กฎหมายปกครองกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  โดยมี นายกำพล  รุ่งรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี วันที่ 11 ก.ค. 59

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1