วันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมตรวจสุขภาพ วันที่ 19 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่พร้อมตรวจสุขภาพ
ณ หอประชุมใหญ่ มทร.ธัญบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1