โครงการ SMEs จังหวัด.อยุธยา วันที่ 17 มิ.ย. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการ SMEs จังหวัด.อยุธยา

“ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา วันที่ 17 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1