โครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ระยะที่ 1 วันที่ 12 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานเปิดพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษากับการทำกิจกรรม”

ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 12 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1