อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รับมอบโล่สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น วันที่ 6 มิ.ย 2559

ภาพบรรยากาศวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๗  ซึ่งในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ระดับชาติ  แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1