โครงการมหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการพบศิษย์เก่า โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยพบศิษย์เก่า : ร่วมด้วย ช่วยแชร์และคิด เพื่อพัฒนา มทร.ธัญบุรี พร้อมร่วมถ่ายภาพกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1