การเรียนการสอน “Engineering Workshop” ทักษะพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 31 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน Engineering Workshop ทักษะพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.ธัญบุรี) เข้าสังเกตการณ์ในการเรียนการสอนครั้งนี้ด้วย

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร .ธัญบุรี วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1