พิธีมอบประกาศนียบัตรนักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี โดยพลอากาศเอกประจิม จั่นตอง(รองนายกรัฐมนตรี) วันที่ 18 พ.ค. 2559

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ ซึ่งในงานครั้งนี้นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี ที่ไปคว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิม  จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัย มทร.ธัญบุรี ได้แก่ ดร.ไฉน  น้อยแสง , ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล , ดร.สุภา  จุฬคุปต์  , นายประชุม  คำพุฒ  และนายธงเทพ  ศิริโสดา

ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1