โครงการศึกษาวัฒนธรรมการทำนาและศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว” วันที่ 07 เม.ย. 2559

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงสนามศึกษาวัฒนธรรมการทำนาของคนปทุมธานีและศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นข้าว”
ณ อำเภอหนองเสือ จ. ปทุมธานี วันที่ 07 เมษายน 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

icon56-1806-1