โครงการ SMEs จังหวัด.สงขลา วันที่ 29 มี.ค. 2559

ภาพบรรยากาศโครงการ SMEs จังหวัด.สงขลา

“ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี