พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี กับบริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 29 มี.ค 2559

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 มี.ค 2559

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี