โครงการ ศิลปกรรมศาสตร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554