MOU กับ บริษัทซิโก้ ไฮ – ไบโอเทค จำกัด

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดีทหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี กับบริษัท ซิโก้ ไฮ – ไบโอเทค จำกัด ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี