ดูงาน บ.ไทยออโตทูลส์

          ร่วมมือ – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิตเครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์  กับ ดร.พยุง ศักดาสาวิตร  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ไทย ออโต ทูลส์  ณ  ห้องประชุม บริษัท ไทย ออโต ทูลส์  แอนด์ ดาย จำกัด

ศึกษาดูงาน – ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหาร  ประชุมสัมมนาทบทวนนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ “การสร้างผู้ประกอบการ” โดยเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทย ออโต ทูลส์  แอนด์ ดาย จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี