พิธีเปิด-ปิดกีฬาบัวน้ำเงิน

          เปิดการแข่งขัน – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ ๒๕” ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

          ปิดการแข่งขัน – รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา “บัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ ๒๕” และร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุมกับนักศึกษา  ณ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี