ประชุมเครือข่ายสหวิชาการภาคกลาง

ผศ.ดร.รุ่งอรุณ  รังรองรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ  ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา  ครั้งที่ 14 โดยมี ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน  เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมรัตอุบล  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี