การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Da La Salle University

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จาก Da La Salle University, Dasmarinas  ประเทศฟิลิปปินส์  ในการศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี