บันทึกเทปถวายพระพร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีพร้อมบริหารและผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมบันทึกเทปกล่าวคำอศิรวาทถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี