MOU 9 มทร. กับ สสว. SME BANK

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Start-up) ระหว่าง ๙ มทร. สสว. และ SME BANK โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ร่วมลงนาม และเยี่ยมชมผลงานสถานประกอบการในการดูแลของ มทร.ธัญบุรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี