ธนาคารกรุงเทพเข้าพบอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ ธนาคารกรุงเทพเข้าพบอธิการบดี

วันที่ 5 มกราคม 2559

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี