ต้อนรับนักศึกษาชนะไอทีโลก

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม แชมป์โลก Microsoft powerpoint 2013 ในการแข่งขัน The 2015 Microsoft office Specialist World Championship

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี