โครงการความร่วมมือทางการศึกษา กับ CP Hall

ภาพบรรยากาศ โครงการความร่วมมือทางการศึกษา กับ CP Hall ณ ห้องประชุมรัตตอุบล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี