สวพ. พบนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม  “สวพ. พบนักวิจัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘” และลงนามรับทุน พร้อมกับบรรยายพิเศษเรื่อง “แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ วาระเร่งด่วน มทร.ธัญบุรี”  ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี