ตรวจสุขภาพ รายงานตัว นักศึกษาใหม่ 6 มิถุนายน 2558

บรรยากาศการ  ตรวจสุขภาพ รายงานตัว นักศึกษาใหม่

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี