นิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติ

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  เป็นประธานเปิดนิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปกรรมนานาชาติ และเยี่ยมชมผลงาน ณ ลานกิจกรรม  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

 

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี