จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์  โดยมี คุณชลิต นาคพะวัน  คุณคฑาวุฒิ ทองไทย(อ.ไข่ มาลีฮวนน่า)  และคุณสมพล รุ่งพานิชย์(แหลม 25Hours) เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การนำงานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต” ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี