ต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ Prof. Mizuhata , Kobe University, Japan สำหรับการขยายความร่วมมือ ทั้งแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ นอกจากนี้กำลังพิจารณาเพื่อทำหลักสูตรระดับบัณฑิตร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพถ่ายโดย : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี