โครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2559

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2559  ในงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต” เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันจรวดขวดน้ำ 2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ สนามเบสบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี