โครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาทางธุรกิจ รุ่นที่ 1

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพที่ปรึกษาทางธุรกิจ รุ่นที่ 1”
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

 

ภาพถ่ายโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : งานพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี