ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ลงนามความร่วมมือ – ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr.Arnaldo De Guzman  School Director, University of Perpetual Help  ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมธัญกาฬ  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151214-mou_43 20151214-mou_41 20151214-mou_38

20151214-mou_16 20151214-mou_13 20151214-mou_05

20151214-mou_32 20151214-mou_27 20151214-mou_19