กิจกรรมวันพ่อโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

วันพ่อ – โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล  จัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในโอกาส วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ในงานมีการแสดงของนักเรียน  และพิธีระลึกพระคุณพ่อ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151203-Father's Day_217 20151203-Father's Day_229 20151203-Father's Day_290

20151203-Father's Day_520 20151203-Father's Day_463 20151203-Father's Day_194

20151203-Father's Day_315 20151203-Father's Day_177 20151203-Father's Day_173