นิทรรศการ “พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ”

นิทรรศการ – รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี  จัดแสดงผลงานใน นิทรรศการ “พราวรุ้งแห่งพระโพธิญาณ” ซึ่งเป็นงานจิตรกรรมเชิงพุทธศิลป์ จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ระหว่าง วันที่ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20151201-exposition_228 20151201-exposition_222 20151201-exposition_164

20151201-exposition_109 20151201-exposition_102 20151201-exposition_82

20151201-exposition_239 20151201-exposition_140 20151201-exposition_116