ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง ๙มทร. สสว. และ SMEs BANK

หารือ – คุณสาลินี  วังตาล  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ  ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และตัวแทนจากส่วนต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151119-conference_11 20151119-conference_22 20151119-conference_56

20151119-conference_46 20151119-conference_32 20151119-conference_20

20151119-conference_30 20151119-conference_26 20151119-conference_40