นิทรรศการผ้าบาติก มัด-ย้อม และการแสดงผลงานแฟชั่นโชว์

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการ การทำผ้าบาติก มัด-ย้อม และการแสดงผลงานในรูปแบบแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ชั้นปีที่ ๒ และสาขาจิตรกรรม ชั้นปีที่ ๔ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151118-fashion_22 20151118-fashion_26 20151118-fashion_28

20151118-fashion_48 20151118-fashion_171 20151118-fashion_175

20151118-fashion_201 20151118-fashion_210 20151118-fashion_218