มอบวุฒิบัตรการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับมอบวุฒิบัตร  การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  ณ ห้องเมธาวี มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20151117-Certificate_35 20151117-Certificate_11 20151117-Certificate_67

20151117-Certificate_51 20151117-Certificate_54 20151117-Certificate_58

20151117-Certificate_65 20151117-Certificate_64 20151117-Certificate_63