พิธีเปิดการประชุมสัมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

เปิดการประชุม – พลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จัดทำอัลบั้มภาพโดย : กลุ่มบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี